O nás

Společnost Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o. (BARD) byla založena v roce 2006 za účelem výzkumu, vývoje a pro vlastní výrobu mikrobiologických přípravků. Na konci roku 2009 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví firmě BARD UŽITNÝ VZOR do Rejstříku užitných vzorů, jehož původci jsou Martin Suchánek Ing. arch. a Radim Klimeš. Začátkem roku 2011 stejní původci získali u Úřadu průmyslového vlastnictví pro svůj vynález PATENT s číslem Patentového spisu č. 302 297.

Vyráběné produkty jsou založeny na mikrobiologických vlastnostech mikroorganismu Pythium oligandrum k potlačování plísňových, bakteriálních, ale i jiných potíží u lidí i zvířat.

BARD je zastáncem Trvale udržitelného rozvoje, jak podle Římského klubu, tak i definice Evropského parlamentu. V současnosti patří k předním výrobcům přípravků založených na mikroorganismech, které potlačují plísňové, bakteriální, ale i jiné projevy, které snižují kvalitu života, nebo mohou negativně ovlivňovat lidské a zvířecí zdraví.

Firma vyrábí přípravky pro humánní a veterinární oblasti. Soustředí se na řadu výrobků pro péči o lidskou pokožku, nohy, ruce, o ústní dutinu, pro intimní hygienu a o nehojící se rány. U zvířat na plísňové a hnilobné nákazy.

Firemní filozofie je přirozený způsob péče o zdraví bez vedlejších nežádoucích a škodlivých účinků.

BARD používá pro své výrobky zlidovělý název CHYTRÁ HOUBA, na Slovensku MÚDRÁ HUBA a to z důvodu principu působení mikroorganismu Pythium oligandrum, který neprodukuje antibiotika a není schopen napadat jiné organismy než plísně.

Dne 8.9.2011 při vyhlašování výsledků Firma roku 2011 - Ústecký kraj patřil BARD k finalistům soutěže.

Dne 7.12.2011 získala firma BARD ocenění VIZIONÁŘ 2011.

Dne 26.9.2012 při vyhlašování výsledků Firma roku 2012 - Ústecký kraj byl BARD oceněn třetím místem.