Vítejte ve světě Chytré houby

Přípravky prezentované na těchto stránkách jsou k dostání u veterinárních lékařů,
v obchodech s koňskými potřebami, v lékárnách a dalších vybraných obchodech v České republice a na Slovensku. Všechny výrobky je možné zakoupit v našem eshopu.

Všechny veterinární přípravky představované na těchto stránkách jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a jsou schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Pythium oligandrum, tzv. Chytrá houba obsažená ve všech našich veterinárních přípravcích je běžný půdní mikroorganismus řadící se do třídy Řasovky (Oomycota), který představuje předěl mezi houbami a řasami. Mechanismus jeho působení, pro který je využíván, spočívá v jeho mykoparazitickém způsobu života. P. oligandrum penetruje svými hyfami do buněk jiných mikroskopických hub (v našem případě patogenních plísní a kvasinek) a odčerpává z nich živiny potřebné pro svůj vlastní metabolismus. V průběhu života Chytré houby je produkována řada enzymů, které mají za úkol usnadnit průnik hyf do napadené houby, a kromě toho vytváří nevhodné prostředí pro bakterie. P. oligandrum tak vytlačuje z prostorů patogenní kožní mikroorganismy. Po splnění tohoto úkolu, kdy se již nemá čím živit, odrůstá s pokožkou. Uvolňuje prostor pro znovuosídlení tzv. normální mikroflórou, protože pro něj není živočišný organismus přirozeným prostředím a není schopen se na ně adaptovat. Více o
P. oligandrum se můžete dozvědět zde

U veterinárních přípravků obsahující Chytrou houbu nebyly zaznamenány nežádoucí účinky, a pro svůj mechanismus použití jsou tak bezpečné pro aplikaci u mláďat, březích samic, starých či citlivých jedinců. Ze stejného důvodu je možné využívat Chytrou houbu u mnoha cílových druhů zvířat, mezi něž patři mimo jiné i psi, koně, kočky, drobní hlodavci, králíci a další.