Pythium oligandrum

Pythium oligandrum je mikroskopická houba, která byla v letech v letech 1930-1932 popsána americkým vědcem Charlesem Drechslerem. V roce 1965 bylo P. oligandrum izolováno z půdy českým odborníkem na ochranu rostlin Dášou Veselým.

Díky svým specifickým vlastnostem je tento mikroorganismus řazen do domény Eukaryota, podříše SAR (zahrnující kmeny Stramenopila, Alveolata a Rhizaria). V evolučním stromu kmene Stramenopila se potom jedná o třídu Řasovky, latinsky správně Peronosporomycetes, jinak též Oomycota. Další řazení třídy Řasovek na jednotlivé rody a druhy probíhá již převážně pomocí molekulárních metod. Třída Řasovky tedy obsahuje nejméně pět rodů, mezi které patří i rod Pythiales, v rámci něj je pak kromě druhu P. oligandrum dokumentováno 116 jiných druhů, funkčně i morfologicky často značně nesourodých.

P.oligandrum mykoparaziticky působí na jiné mikroskopické houby a využívá je jako svůj vyživovací substrát tím, že do jejich vláken a buněk penetruje svými parazitickými hyfami a odčerpává z nich dusík a uhlík a současně také steroly pro svůj vlastní reprodukční proces. Ten spočívá ve střídání pohlavního a nepohlavního způsobu rozmnožování. Při nepohlavním cyklu (probíhajícím asi v 80 % případů) dochází k tvorbě zoosporangií, z nichž se uvolňuje velké množství bičíkatých zoospor. Tyto pohyblivé zoospory mohou aktivně vyhledávat parazitické houby. Kromě tvorby houbových vláken a charakteristických ostnitých oospor produkuje P. oligandrum v průběhu svého metabolizmu také velké množství enzymů. Enzymy mají především za úkol usnadnit průnik hyf do napadené houby. Rovněž je prokázáno, že vytváří nevhodné prostředí pro bakterie, tudíž mají bakteriostatický účinek. Ve chvíli kdy se
P. oligandrum nemá čím živit, odrůstá s pokožkou, jelikož živočišný organismus pro něj není přirozeným prostředím, tedy není schopen se na ně adaptovat. Jednu z prací zabývající se rozsáhlejším souhrnem vlastností P. oligandrum je možné nalézt zde.

 

Za účelem výzkumu, vývoje a následné výroby přípravků s mikrobiálními účinnými látkami pro používání v humánní a veterinární oblasti byla v roce 2006 založena firma Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o. V roce 2010 získali spoluautoři Suchánek a Klimeš z firmy Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o. patent pro využití mikroorganismu Pythium oligandrum, jeho propagulí, enzymů atd. pro humánní, veterinární a jiná použití.

 

 

3D simulace mikrosvěta Pythium oligandrum